Pokładam w Panu ufność mą

Ref.
Pokładam w Panu ufność mą,
Zawsze ufam Jego Słowu.

1.
Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,
Racz wysłuchać, Panie, prośby mej.
Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,
Usłysz modły i błagania.

2.
Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,
Któż przed gniewem Twym ostoi się?
Lecz ufamy, że przebaczysz winy,
Byśmy kornie Ci służyli.

3.
Całą ufność mą pokładam w Panu.
Dusza moja ufa Jego Słowu.
Tęskniej czeka dusza moja Pana,
Niż jutrzenki nocne straże.

4.
Tęskniej niż jutrzenki nocne straże,
Niechaj Pana czeka Boży lud,
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie
I obfite odkupienie.