Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego

Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego.
Będę Ci śpiewał z całej siły,
Sławić Cię będę za Twe dzieła.
Będę ci śpiewał z całej siły.
Błogosławić będę Twoje imię.
Jest miłosierny Pan Zastępów.
Moc Jego ramienia nad Swym Ludem.
Pan, mój Zbawca.