Ruah

Ruah, Ruah, Ruah

Nie siłą, nie mocą naszą,
Lecz mocą Ducha Świętego.