Serce Wielkie nam daj

Serce wielkie nam daj,
Zdolne objąć świat.
Panie, serce nam daj,
Mężne w walce ze złem.


1.
Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
Zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew.
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu,
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas.


2.
Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
Wskażą drogi odnowy ludzkich serc.
Nowi ludzie przeżyją własne życie,
Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.


3.
Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
W znaku wiary jednocząc cały świat.
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
Prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.