Słowa Jego są słodyczą

Słowa Jego są słodyczą
I cały pełen jest powabu.

Taki jest Miły mój,
Oto Przyjaciel mój, córki Jeruzalem.