Święty, Święty, Święty (1)

Święty, Święty, Święty,
Pan Bóg Zastępów.
Pełne są niebiosa
I ziemia chwały Twojej.
Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna na wysokości!

Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie!
Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna na wysokości!