Ty, Światłość dnia

1.
Ty, Światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności.
Dałeś mi wzrok, abym mógł
Widzieć Twą Twarz i spojrzenie Miłości,
Którym roztapiasz mój strach.

Ref.
Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę,
Jestem tu, by wyznać: to mój Bóg.
Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,
Ponad wszystko cenny dla mnie jest.

2.
Ty czasów Król, wywyższony na wieki,
Jaśnieje w Niebie Twój Tron.
Zszedłeś na ziemię, by stać się Człowiekiem,
By rajem stał się mój dom.

3.
/ I niczym nie odpłacę się
za miłość Twą i za Twój Krzyż! /x3