U drzwi Twoich stoję, Panie

1.
U drzwi Twoich stoję, Panie,
U drzwi Twoich stoję, Panie.
Czekam na Twe zmiłowanie,
Czekam na Twe zmiłowanie.

2.
Któryś pod postacią chleba /x2
Prawdziwy Bóg jesteś z nieba. /x2

3.
W tej Hostii jest Bóg żywy, /x2
Choć zakryty, lecz prawdziwy. /x2

4.
W tym Najświętszym Sakramencie /x2
Obecny w każdym momencie. /x2

5.
Jak wielki cud Bóg uczynił, /x2
Gdy chleb w Ciało swe przemienił. /x2

6.
A nam pożywać zostawił, /x2
Ażeby nas przez to zbawił. /x2,

7.
Święty, Mocny, Nieśmiertelny, /x2
W majestacie Swym niezmierny. /x2

8.
Aniołowie się lękają, /x2
Gdy na Jego twarz patrzają. /x2

9.
Wszyscy niebiescy Duchowie /x2
Lękają się i królowie. /x2