Ukaż mi, Panie, Swą twarz

Ukaż mi, Panie, Swą twarz,
Daj mi usłyszeć Twój głos,
Bo słodki jest Twój głos i twarz pełna wdzięku,
Ukaż mi, Panie, Swą twarz.