W kruszynie chleba

1.
W kruszynie chleba, Panie, jesteś
Schowany Ty, wielki Pan
Przychodzisz do nas już przez wieki
By ofiarować siebie nam

2.
W tych kroplach wina Twoja krew
Przelana za nas, Panie mój
Tak wiele jej na krzyżu było
Aby odkupić nas od zła

3.
Ty, Panie, miłością jesteś
Ty, Panie, kochasz nas
I proszę Ciebie, by tak było
Przez wiele lat, przez wiele lat