Wielki jest Pan nasz, godzien chwały

Wielki jest Pan nasz, godzien chwały i czci,
A miasto Boga świętym miejscem jest,
Radością ziemi Pan.
Wielki jest Pan i w Nim zwycięstwo dane nam,
On mocnym swym ramieniem wspiera nas,
Kolana skłońmy swe.

Wywyższać chcemy, Panie, Imię Twe
I chcemy Ci dziękować
Za Twą łaskę w naszym życiu.
W Tobie, Panie, pokładamy ufność swą,
Jedynie Tyś wszechmocnym Bogiem,
Tu na ziemi i na niebiosach.