Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

/ Wszystko mogę w Tym,
który mnie umacnia. /x4
Jezus, On mnie umacnia. /x4

/ Rozlewaj Swoją chwałę, potęgę i moc
Na miasto Swoje święte, potęgę i moc /x4