Wykrzykujcie na cześć Pana

Ref.
/ Wykrzykujcie na cześć Pana
Wszystkie ziemie!
Wśród okrzyków i radości
Wysławiajcie Go! /x2

1.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem
On sam stworzył nas
Jesteśmy Jego ludem
Jesteśmy Jego własnością

2.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem
Wśród hymnów w Jego przedsionki
Błogosławcie Imię Jego
Chwalcie Pana dziś

3.
Albowiem dobry jest Pan
Łaskawość Jego na wieki
Albowiem dobry jest Pan
Jego wierność przez pokolenia