Wzywam Cię, Duchu, przyjdź

1.
Wzywam Cię, Duchu, przyjdź
Czekam wciąż, byś dotknął nas
Wołam Cię, Panie, przyjdź
Jezu, Zbawco, do dzieci Twych

Ref.
Jak spragniona ziemia rosy
Dusza ma
Tylko Ty możesz wypełnić
Serca głód, serca głód

2.
Głębio morz, potęgo gór,
Boże mój, nie mogę bez
Twej miłości żyć
Nie chcę bez Ciebie żyć