Zaufałem, zaufałem Panu

Ref.
Zaufałem, zaufałem Panu,
A On nade mną się pochylił
I wysłuchał mego głosu
Z dna zagłady mnie wydobył.

1.
On postawił stopy me na skale.
W moje usta włożył nową pieśń.
Wielu zobaczy i uwierzy
I położy swą ufność w Panu.

2.
Błogosławiony, kto zawierzył Panu.
Swą nadzieję złożył w Bogu swoim,
A nie idzie za pysznymi,
I nie kroczy drogą kłamstwa.

3.
Wiele cudów dla nas uczyniłeś.
W Twych zamiarach nikt Ci nie dorówna.
Gdybym chciał je wypowiedzieć,
jest ich więcej, niż by można zliczyć.

4.
Krwawych ofiar ani obiaty nie żądałeś.
W zamian za to otworzyłeś moje uszy.
Całopalenia za grzechy nie wymagałeś,
Dlatego powiedział: "Oto idę wypełnić Twoją wolę."

5.
Głosiłem Twoją wierność wobec braci.
Twojej łaski nie ukryłem w głębi serce.
Ty, o Panie, okaż mi swe miłosierdzie,
Twoja dobroć niech mnie zawsze strzeże.