Zbawiciel, On porusza góry

Jesteśmy Twymi dziećmi, potrzebujemy Ciebie
miłości, która trwa
dobroci nieskończonej, łaski i nadziei
na wybawienie

Zbawiciel, On porusza góry
On może wybawić mnie
może wybawić mnie
na zawsze sprawca odkupienia
zmartwychwstał, pokonał śmierć
Jezus pokonał śmierć

Weź mnie, jakim jestem
z mym grzechem i mym lękiem
wypełnij życie me
Ja Tobie się oddaję, całą moją wiarę
oddaję Tobie

Chcę być światłem, aby poznał świat - Ciebie
Wielki Królu, Zbawicielu nasz - Jezu