Abba, Ojcze

  C    F      G C
1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie,
   e    F    G G7
  Z kajdan i samych siebie,
    C    E7    a F
  A Chrystus, stając się bratem,
   C     F     G G7
  Nauczył nas wołać do Ciebie:

   C F C  G
Ref. Abba, Ojcze!
   C F C  G
   Abba, Ojcze!
   C E  a  F
   Abba, Ojcze!
      C G C (G F)
   Abba, Ojcze!

2. Bo Kościół jak drzewo życia
  W wieczności zapuszcza korzenie,
  Przenika naszą codzienność
  I pokazuje nam Ciebie

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia.
  On wyswobodził nas z śmierci
  I, przygarniając do siebie,
  Uczynił Swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
  Jesteśmy jedną rodziną.
  Tej prawdy nic już nie zaćmi
  I teraz jest jej godzina.