Blisko, blisko

 h
Blisko, blisko, blisko         | d   | a
 G
Jesteś, Panie mój            | B   | F
 e            Fis h
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe   | g A d | d E a

 h
I przychodzisz do mnie         | d    | a
 G
Już dotykasz mnie            | B    | F
 e                Fis
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę  | g A d  | E a