Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi

    a
Ref. Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi,
    a        E7     a
   Chwalcie Go i wysławiajcie na wieki!

   E7       a
1. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie
  na ustach moich zawsze Jego chwała.
  Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
  niech słyszą pokorni i niech się weselą!

2. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
  i uwolnił od wszelkiej trwogi.
  Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
  a oblicza wasze nie zaznają wstydu!

3. Powściągnij swój język od złego,
  a twoje wargi od słów podstępnych.
  Odstąp od złego, czyń dobro,
  szukaj pokoju, idź za Nim!

4. Pan jest blisko skruszonych w sercu
  i wybawia złamanych na duchu.
  Pan uwalnia dusze sług swoich,
  nie dozna kary, kto się doń ucieka.