Błogosławieni miłosierni

  cis     A       E
1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd | h G D
  D     A  E
  Przyjdzie mi pomoc;       | C G D
      H         Fis
  Pomoc od Pana, wszak Bogiem On  | D A E
  A  H    Cis
  Miłosiernym jest!        | G A H

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
  By w swe ramiona wziąć,
  Rany uleczyć Krwią swoich ran,
  Nowe życie tchnąć!

       E H   cis A
Ref. Błogosławieni miłosierni,      | D A h G
       E    H    Fis
   albowiem oni miłosierdzia dostąpią! | D A E

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
  Któż ostać by się mógł?
  Lecz On przebacza, przeto i my
  Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
  Syn z grobu żywy wstał;
  „Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
  Niech to widzi świat!


Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,  | G A h
Swe troski w Panu złóż       | G A G
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż | G A h
Żyje Pan, Twój Bóg!        | G A H