Bóg jest zawsze między nami

Bóg jest zawsze między nami  | a F
Bóg jest zawsze blisko nas   | C e
On zna wszystkie twoje rany
Przed Nim się nie schowasz

Bóg jest zawsze blisko przy nas
Możesz do Niego przyjść
On chce obmyć to, co skrywasz
Nie musisz bać się dziś     | C e (E)

Emmanuel jest blisko nas    | a F
Emmanuel dotyka nas         | C e
Emmanuel, nie mamy sił
Emmanuel, Ty musisz przyjść