Chrystus Pan karmi nas

    (H7)  e  C  h7
Ref. Chrystus Pan karmi nas
   e    a  Fis7 H
   Swoim świętym Ciałem,
   e    C D a7 a
   Chwalmy Go na wieki!

  e   C   a    e
1. Duchem całym wielbię Pana,
  C   e   h7 a7 e
  Boga, Zbawcę jedynego,
  e    C   a   e
  Bo w Nim samym odnajduję
  C    e   h7  a7 e h
  Wszelką radość życia mego.

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
  Na swą sługę uniżoną,
  By mnie odtąd wszyscy ludzie,
  Mogli zwać błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła
  W Swej dobroci niepojętej.
  On Wszechmocny, On Najwyższy,
  On sam jeden zawsze Święty.

4. On, który przez pokolenia
  Pozostaje miłosierny
  Wobec tego, kto Mu służy
  I chce zostać Jemu wierny.

5. On, który Swą moc objawia,
  Gdy wyniosłość serc uniża,
  Każdy zamiar może zburzyć,
  Który pychą Mu ubliża

6. W mocy Jego odjąć władzę,
  A wydźwignąć pokornego.
  Wszystkich głodnych zaspokoić.
  Głodem wstrząsnąć bogatego

7. On się ujął za swym ludem,
  Dziećmi wiary Abrahama.
  Pomny na Swe miłosierdzie
  Obietnicy swej nie złamał.