Chrystus to nadzieja cała nasza

    A        D         A
Ref. Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza!
   h     E      A H7       E
   Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza! 
   E   A  E    A
   On do Ojca nas prowadzi, 
   h      E    A
   Miłość czyni życia prawem.
   E    fis   D   E fis
   Chrystus naszym jest pokojem,
   D    h  A  E
   naszym pojednaniem.

       C 
1. On jest Słowem nad wiekami, 
    a
  Pierworodnym pośród stworzeń, 
   d           a 
  Bóg przez Niego dał nam życie 
  D   a    F
  i ukazał nam swą chwałę. 

2. To On Głową jest Kościoła
  i początkiem wszystkich rzeczy. 
  Zechciał Bóg, by cała pełnia, 
  w Jego Ciele zamieszkała.

3. Pokój przyszedł On budować, 
  między ludźmi dobrej woli,
  z Bogiem znowu nas pojednał, 
  gdy na Krzyżu oddał życie.

4. On jednoczy we wspólnocie, 
  przezwyciężył mur wrogości.
  Jak Brat starszy nas prowadzi 
  do radości swego Ojca.

 C F C
 d G C D G
 C
 d G C
 a e
 F d G C 
 
 C
 d a 
 D a F
 a