Chwalcie Pana niebios

    fis
Ref. Chwalcie Pana niebios,
    fis
   Chwalcie go na cytrze!
    E   (cis)
   Chwalcie Króla świata,
   D   E   fis
   Bo On Bogiem jest.

 fis
1. Chwal, duszo moja, Pana, mego Króla.
 E       (cis)    D  E  fis
  Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył,
 fis
  Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał.
 E     (cis)       D  E fis
  Chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja!

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą,
  Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,
  W Bogu, który stworzył niebo i ziemię,
  Wszystko, co żyje, śpiewa: Alleluja!

3. Pan Bóg króluje, wesel się Ziemio,
  Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
  On dał Ci życie, On dał Ci wszystko,
  Śpiewaj Mu, wysławiaj Go! Alleluja!