Crucem Tuam

 d  A d   g   C  F
Crucem Tuam adoramus Domine,
 d  g  C   F
Resurrectionem Tuam
 d g   A d
Laudamus Domine.
 d g d       g d
Laudamus et glorificamus.
 d  g C   F
Resurrectionem Tuam
 d g   A  d
Laudamus Domine.


(Adorujemy krzyż Twój, Panie,
wysławiamy Twoje Zmartwychwstanie)