Dzięki Ci, Panie, za ciało Twe i Krew

     h     fis    G      D
Ref. / Dzięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew,
  A  h      E    G   Fis (h)
   Za dary nieskończone wielbimy Cię.  /x2

   h              A        D
1. Chwalimy Cię, Wszechmocny, za dary Twe nieskończone,
  G    h     A
  Za Ciało i Twoją Krew.
   D                G     h
  Przebacz w Swojej dobroci tym, co Ciebie niegodni,
  A        G      Fis
  Kiedy do Twego stołu się zbliżamy.

2. Przebacz, żeś hojny i wierny.
  Uwolnij z więzów grzechu,
  Byśmy się odmienili
  Przez Tajemnice Najświętsze.

3. Niechaj przestworem spłynie z gwiazd Anioł Twój miły,
  Oczyści i uleczy nasze serca i ciała.
  Powiedzie, za sprawą tajemnicy, na same szczyty nieba,
  A tu, na ziemi, ratuje obroną Twoją potężną.

4. Spojrzyj łaskawie, Stwórco, na nas znikomych i słabych.
  Ocal, Dobry Pasterzu, owce na Swojej łące.
  Tyś życie nam przywrócił wbrew nieprzyjacielowi
  I wzmacniasz już na zawsze, Siebie dając nam, Panie.

5. Spraw to, Ojcze Wszechmocny, w dobroci swej niezmiernej,
  Byśmy się stali jedno,
  Z Tobą, Chrystusem i Duchem
  Ty, coś w Trójcy jedyny.