Gdy wpatruję się w Twą Świętą twarz

   C       e  F  f
Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz,
    C     e  F f
Gdy rozmyślam o miłości Twej
   C          e    F f    G
Wtedy to, co wokół mnie, niknie w cień światłości Twej.

Gdy dotykam sobą serca Twego,
Gdy mą wolę składam u Twych stóp,
Wtedy to, co wokół mnie, w świetle Twym rozprasza się.

        F G   C e a
Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,
 d     G       C C7 / F f C
Bo mego życia sens uwielbiać Cię. /2x