Idzie mój Pan

 d
/ Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
      g      A7   d
 On teraz biegnie, by spotkać mnie. /x2
 d     g   d
Mija góry, łąki, lasy,
 C      F G   A7
By Komunii stał się cud.
 d        g   d
On chce chlebem nas nakarmić,
 C     B A7 d
By nasycić życia głód.