Ja wierzę, że to Jezus

  E  A      H  E
1. Ja wierzę, że to Jezus.
         A     H
  Wierzę, że On Synem Boga jest.
        A    H    E
  On zmarł i powstał, aby żyć.
        A      H Ad
  I za cenę śmierci życie dał.

       H     E
Ref. Wierzę, że jest tu teraz.
         A
   On tu teraz jest.
    H     E A
   Stoi pośród nas.
         H    E
   Ma moc nas teraz uzdrawiać.
         A
   Uzdrowienia moc.
        H   E
   Ma przebaczenia dar.

2. Ja wierzę Tobie, Panie.
  Wierzę, że Tyś Synem Boga jest.
  Zmarłeś, powstałeś, aby żyć.
  I za cenę śmierci życie dać.

Ref. Wierzę, że tutaj jesteś.
   Ty jesteś tu.
   Stoisz pośród nas.
   Masz moc nas teraz uzdrawiać.
   Uzdrowienia moc.
   Masz przebaczenia dar.