Jak ożywczy deszcz

 D  G      h
Jak ożywczy deszcz    | G C
    A       D
Duchu Święty, przyjdź.  | e D
     G     h
Dotknij naszych serc,  | G C
    A    e
Rozpal ognia żar.    | e D

        fis e
Dziś przenikaj nas    | a h
         fis e
Tchnieniem mocy Swej.  | C h
         fis
Bądź nam światłem dnia  | a h
 G     fis
I nadzieją serc.     | C h


 D G h
 A D
 G h
 A e
  e A
  e A
  e A
  G fis