Jedyny Pan, prawdziwy Bóg

 a   D   G    C
Jedyny Pan, prawdziwy Bóg.
 a      D  G   C
Wszystko, co mam, oddaję Mu.
 a D   G   C   F    G (d e F G)
On jedynym Panem jest - Shema Israel.

 a   D   G    C
Jedyny Pan, prawdziwy Bóg
 a D   G   C   F    G (d e F G)
Shema Israel