Jezu, Tyś jest światłością mej duszy

 h     e     A     D
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy     | a d G C
 h       A     D       Fis
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już | a G C d E
 h    e     A     D
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy     | a d G C
 G   e      h  Fis  h
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą      | F d a E7 a