Jezus Chrystus jest moim zbawieniem

       e      h    e
Ref. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem, | d C d
      C     D   G e
   Idąc z Nim, nie lękam się,      | F C F
        a   h   e
   Bo w moim sercu gości pewność,    | g A d
      C    h    e D
   Że mój Pan dziś ze mną jest.     | B a d

    G     D     C e
1. Wychwalam Cię, Panie, mój Boże,     | d A d
    C    D    G D G
  Bo byłem daleko od Ciebie,       | F C F
     h      a7 e D
  Teraz znów Cię odnalazłem,       | a d
       h     C D  e (D)
  W Twoim ręku jest życie me.       | B a d

2. Biegnijcie z radością do źródeł,
  Do źródeł Bożego Zbawienia.
  Każdego dnia chwalcie Pana,
  Jego Imię wzywajcie wciąż.

3. Ogłoście całemu ludowi
  Wielkie dzieła Bożej miłości
  I z radością wspominajcie,
  Jak jest wielki i święty Pan.

4. Śpiewajcie o Stwórcy wszechrzeczy,
  Niechaj świat cały pozna Boga.
  Trwaj w radości, o Syjonie,
  Gdyż Zbawiciel przy tobie jest.