Jezus, najwyższe Imię

 C e      a
Jezus, najwyższe Imię,
 d       G G7
Nasz Zbawiciel, Książę pokoju.
 C  e      a
Emmanuel, Bóg jest z nami,
 d G     C C7
Odkupiciel, Słowo Żywota.

 F   G      C a
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
    d  G   C C7
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
 F    G      C a
Zgładził grzech Baranek na wieki,
   d G    C C7
Królów Król i panów Pan.