Kantyk Tobiasza

   a          G
1. Błogosław duszo moja Pana,
                  a
  błogosław duszo moja wielkiego Króla,
             G
  albowiem będzie odbudowana
           a
  Jerozolima, Jerozolima.

      a      G
Ref. Jerozolima, Jerozolima,
            a
   Jerozolima, Jerozolima,
            G
   Jerozolima odbudowana,
          a
   Jerozolima na zawsze.

2. Twoje bramy będą odbudowane
  z szafiru i ze szmaragdu,
  z cennych kamieni twoje mury,
  twoje wieże z czystego złota.
  Twoje place błyszczą rubinem,
  twe ulice złotem z Ofiru,
  w twoich bramach będzie radość,
  w twoich domach zabrzmi śpiew:

3. Twoje światło dotrze aż do krańców ziemi,
  przyjdą do ciebie liczne ludy,
  mieszkańcy wielu narodów
  do miejsca, gdzie przebywa twe imię.
  Pokolenia radować się będą,
  wszystkie narody śpiewać ci będą
  i w niej imię Twego Wybranego
  będzie na zawsze, będzie na zawsze.

4. Przeklęci, którzy mówią ci słowa okrutne;
  przeklęci, którzy cię niszczą,
  którzy burzą twoje mury
  i równają z ziemią twoje wieże.
  Ale błogosławieni, błogosławieni na zawsze
  ci, którzy cię odbudowują,
  ci, którzy cię wznoszą na nowo,
  błogosławieni, którzy cię miłują,
  którzy cieszą się z twego pokoju.
  Bo w twoich bramach będzie radość,
  w twoich domach zabrzmi śpiew.

   a             G
Ref. W twoich bramach będzie radość,
                a
   w twoich domach zabrzmi śpiew.

   Jerozolima...
     a     G          a
   Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja,
          G          a
   alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.