Króla wznoszą się znamiona

   d   a       A
1. Króla wznoszą się znamiona,
  d  C7   F   g A
  Tajemnica krzyża błyska.
  F   g    C   A7 d
  Na nim życie śmiercią kona,
  g      d   B   A d
  Lecz z tej śmierci życie tryska.

2. Poranione ostrzem srogim,
  Włóczni, co Mu bok przeszywa,
  Aby nas pojednać z Bogiem,
  Krwią i wodą hojnie spływa.

3. Już się spełnia wieczne słowo
  Pieśni, co ją Dawid śpiewa.
  Głośną na świat cały mową,
  Oto Bóg królował z drzewa.

4. Drzewo piękne i świetlane,
  Zdobne w cną purpurę Króla,
  Z dostojnego pnia wybrane,
  Święte Członki niech otula.

5. O, szczęśliwe, bo ramiony,
  Dzierżąc, waży Boskie Ciało,
  Okup świata zawieszony,
  I łup piekłu odebrało.

6. Krzyżu, bądźże pozdrowiony,
  O, nadziejo Ty jedyna!
  Dobrym łaski pomnóż plony,
  Z grzesznych niech się zmyje wina.

7. Trójco, źródłem, coś żywota,
  Ciebie świat niech sławi cały,
  Przez Krzyż święty otwórz wrota,
  Do zwycięstwa i do chwały.