Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony

   d     g   C      A7 d
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
  d      g  C      A7 d
  Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
    g       C  d C7 F
  Gdzie Bóg, Król świata całego
  d g      C A7 d
  Dokonał życia Swojego.

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
  Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
  Ta sama Krew Cię skropiła,
  Która nas z grzechów obmyła.

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
  Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
  Z Ciebie moc płynie i męstwo,
  W Tobie jest nasze zwycięstwo!