Kto się w opiekę odda Panu swemu

   C     F G A7  d   G C
1. Kto się w opiekę odda Panu Swemu,
      F G   A7  d  G C
  A całym sercem szczerze ufa Jemu,
   e F   D7 G  d      G C
  Śmiele rzec może: Mam obrońcę Boga,
   e  F   D7  G d        G C
  Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.
  e    F    G C
  Żadna straszna trwoga.

2. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje
  I w zaraźliwym powietrzu ratuje.
  W cieniu Swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
  Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

3. Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,
  Za którym stojąc, na żaden strach nocny,
  Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały,
  Którymi sieje przygoda w dzień biały.

  4. Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże,
  Miecz nieuchronny ciebie nie dosięże,
  A ty zdumiały oczyma swoimi
  Niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi.

5. Iżeś rzekł Panu: "Tyś nadzieja moja",
  Iż Bóg Najwyższy jest ucieczka twoja.
  Nie padnie na cię żadna zła przygoda,
  Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.

6. Aniołom Swoim każe cię pilnować,
  Gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastować,
  Na ręku nosić, abyś idąc drogą,
  Na ostry kamień nie ugodził nogą.

7. Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych
  I po padalcach deptał niecierpliwych.
  Na lwa srogiego bez obawy wsiądziesz
  I na ogromnym smoku jeździć będziesz.

8. Słysz, co Pan mówi: "Ten kto Mnie miłuje
  I ze Mną sobie szczerze postępuje,
  I Ja go także w jego każdą trwogę
  I nie zapomnę i owszem, wspomogę.

9. Głos jego u Mnie nie będzie wzgardzony.
  Ja mu w przygodzie udzielę obrony.
  Niech pewien będzie szczęścia i zacności,
  I lat sędziwych, i Mej życzliwości.