Ku tobie, miasto święte

     a         E
Ref. Ku tobie, miasto święte,    | fis Cis
     E7         a
   ku tobie, ziemio Zbawiciela:  | Cis7 fis
        G     F
   jak pielgrzymi wędrujący,    | E D
            E
   przychodzimy do Ciebie.     | Cis

              a
1. Jesteśmy Twoim świętym ludem,    | fis
               G
  który dziś wędruje zjednoczony.   | E
            F
  Przychodzisz między nas,       | D
           E
  Twa miłość nas prowadzi.       | Cis

2. Ty jesteś naszą drogą,
  Tyś jest nadzieją naszą,
  Tyś jest ubogich bratem.
  Amen! Alleluja!