Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi

Ref. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi  | E H cis
   Prosi, byś był światłem,      | A Fis H
   Byś na drodze do Królestwa     | E H7 cis E7
   Wzmacniał serca swoim Ciałem.   | A Fis E H
   Zostań, zostań wśród nas, o Panie. | gis cis fis a E H E

1. Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą  | e a e
  I czynisz trudną drogę tak bezpieczną,  | e D e
  Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną, | e H7 C E7
  Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją. | A Fis7 H7

2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy
  Kieruje zapał kroków w Twoje ślady,
  Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,
  Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.

3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
  Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.
  Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
  Z Twego serca płynie nowe przebaczenie.