Ludu, mój ludu

   e        C  H7  e
Ref. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?
    e        C    H7   e
   W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?

 (D)G  H7   e H7  e  C D G H7
1. Jam cię wyzwolił z mocy faraona,
  G H7    e H7  e   H7   e
  A tyś przyrządził krzyż na Me ramiona.

2. Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący,
  Tyś Mi zgotował śmierci znak hańbiący.

3. Jam ciebie szczepił, winnico wybrana,
  A tyś mnie poił octem, swego Pana.

4. Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie,
  A tyś mnie wydał na ubiczowanie.

5. Jam faraona dał w odmęt bałwanów,
  A tyś Mnie wydał książętom kapłanów.

6. Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą.
  A tyś Mi włócznią bok otworzył srogą.

7. Jam był ci wodzem w kolumnie obłoku,
  Tyś Mnie wiódł słuchać Piłata wyroku.

8. Jam ciebie karmił manny rozkoszami,
  Tyś Mi odpłacił policzkowaniami.

9. Jam ci ze skały dobył wodę zdrową,
  A tyś Mnie poił goryczą żółciową.

10. Jam dał, że zbici Chaanan królowie,
  A ty zaś trzciną biłeś Mnie po głowie.

11. Jam dał ci berło Judzie powierzone,
  A tyś Mi wtłoczył cierniowa koronę.

12. Jam cię wywyższył między narodami,
  Tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.