Maria Regina Mundi

 d  B   A  d C
Maria Regina Mundi,     | d g A d
 F  g     C F A7
Maria Mater Ecclesiae    | d g C F A
 d   g   C   F
Tibi assumus, Tui memores,  | d g C d
 g   B  A   d
Vigilamus! Vigilamus!    | g A d


(Maryjo, Królowo Świata,
Maryjo, Matko Kościoła,
Jesteśmy z Tobą, pamiętamy o Tobie,
Czuwamy, czuwamy.)