O, Panie, Ty nam dajesz

    d    (C) F   g   a7  d
1. O, Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew.
    B   g   C7   F    B   g   A7
  Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń:

      B   C   F  d g  a7    d
  Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz, /x2
  Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. /x2
  Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.

4. Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój szlak. /x2
  Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.