O, Panie, Tyś moim Pasterzem

    D     A7   D  h
1. O, Panie, Tyś moim Pasterzem,
    e     A7     D  A7
  Tak dobrym, że nic mi nie braknie.
    D     A7      D   h
  Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,
    e     A7   D D7
  Prostymi ścieżkami prowadzisz.

      G   A7    D h
  Ref. Pasterzem moim jest Pan
     fis   A7   D D7
    I nie brak mi niczego.
      G   A7    D h
    Pasterzem moim jest Pan
     fis   A7   G D
    I nie brak mi niczego.

2. Choć idę przez ciemną dolinę,
  Niczego nie muszę się trwożyć,
  Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie
  W obronie mej stanąć gotowy.

3. Do stołu Swojego zaprasza,
  Na oczach mych wrogów to czyni,
  Olejkiem mi głowę namaszcza
  I kielich napełnia obficie.

4. Twa łaska i dobroć podążą
  W ślad za mną po dzień mój ostatni,
  Aż dotrę, o, Panie, do domu,
  By z Tobą zamieszkać na zawsze.