O, Panie, nasz Panie, przedziwne Twe Imię

     G      D     C     D
Ref. O, Panie, nasz Panie, przedziwne Twe Imię,
    G    a    C D7  G
   I ponad niebiosa Majestat Twój.

    G     D     a     e
1. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz,
  F       C     D       D7
  kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim?
   G   D     a      e
  Przyozdobiłeś go czcią i Swą chwałą,
  F      C    D       D7
  Boskim Swym życiem dzielisz się z nim.

2. Dałeś mu władzę nad dziełami rąk Twoich,
  I wszystko złożyłeś pod jego stopy:
  Owce, i bydło, i dzikie zwierzęta,
  I wszystko, co płynie szlakami mórz.

3. / Usta dzieci śpiewają Ci chwałę,
   Usta niemowląt śpiewają Ci. /x2