Oddajmy cześć

     a       d  e  a
Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał,
       d G    C
Pokłońmy się Temu, który
       F    G         a
Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg,
   d   G          C
Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór,
   d     F       G     a
Jego łaska nad nami jest, a niebo Jego tron.
        F G   e a
Bóg to nasz Pan i tylko On. /x2

 h e fis h
 e A D
 G A h
 e A D
 e G A h
 G A fis h