Oto są baranki młode

// Wstęp
// akordy refrenu od "Dopiero"
  A D E
  A D E
  A fis D E A
// Zwrotki ciszej na gitarze

   D E A     D E fis
Ref. Oto są baranki młode,
   D E A     fis  H E
   Oto ci, co zawołali alleluja!
   A   D      E
   Dopiero przyszli do zdrojów,
   A      D    E
   światłością się napełnili,
   A fis D   E A
   Alleluja, alleluja!

  fis    E    fis
1. Na Baranka Pańskich godach,
  fis         E    fis
  W szat świątecznych czystej bieli,
  fis  E  h   fis
  Po krwawego morza wodach
  D   E      cis fis
  Nieśmy Panu pieśń weseli.

  fis    E    fis
  W swej miłości wiekuistej
  fis        E   fis
  On nas swoją Krwią częstuje,
  fis  E  h   fis
  Nam też Ciało swe przeczyste
  D   E      cis fis
  Chrystus kapłan ofiaruje.

  fis         E fis
2. Na drzwi świętą Krwią skropione
  fis         E  fis
  Anioł mściciel z lękiem wziera,
  fis  E  h   fis
  Pędzi morze rozdzielone,
  D   E       cis fis
  Wrogów w nurtach swych pożera.

  fis       E   fis
  Już nam Paschą Tyś jest Chryste,
  fis     E  fis
  Wielkanocną też ofiarą,
  fis    E  h   fis
  Tyś Przaśniki nasze czyste
  D     E       cis fis
  Dla dusz prostych z szczerą wiarą.

  fis    E    fis
3. O, Ofiaro niebios święta,
  fis      E fis
  Ty moc piekła pokonywasz,
  fis   E    h   fis
  Zrywasz ciężkie śmierci pęta,
  D    E      cis fis
  Wieniec życia nam zdobywasz.

  fis       E  fis
  Chrystus piekło pogromiwszy
  fis       E   fis
  Swój zwycięski znak roztacza,
  fis  E    h  fis
  Niebo ludziom otworzywszy
  D   E      cis fis
  Króla mroków w więzy wtłacza.

  fis    E    fis
4. Byś nam wiecznie, Jezu drogi,
  fis         E    fis
  Wielkanocną był radością,
  fis  E  h   fis
  Strzeż od grzechu śmierci srogiej
  D   E      cis fis
  Odrodzonych Twą miłością.

  fis    E    fis
  Chwała Ojcu i Synowi,
  fis        E   fis
  który z martwych żywy wstaje
  fis  E  h   fis
  I Świętemu też duchowi
  D   E      cis fis
  Niech na wieki nie ustaje.