Oto stoję u drzwi i kołaczę

   d    C    d a
Oto stoję u drzwi i kołaczę.
   d    C    d a
Oto stoję u drzwi i kołaczę.

 a C F        C
Jeśli kto posłyszy mój głos
      d
I drzwi otworzy,
     a
Wejdę do niego
 F    G    d
I będę z nim wieczerzał
     G
A on ze Mną.