Pan jest mocą swojego ludu

 h A  D       G A
Pan jest mocą swojego ludu.
 h A    D    A
Pieśnią moją jest Pan.
    G   Fis  h
Moja tarcza i moja moc.
  A     D       G   A
On jest mym Bogiem, nie jestem sam,
    fis  h      G A D
W Nim moja siła, nie jestem sam.

// kapodaster 2 próg
 a G C F G
 a G C G
 F E a
 G C F G
 e a F G C