Pan wywyższony

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony     | G e
Wśród chwał, uwielbiajmy Go.         | C G D
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony,    | G e
Oddajmy Jemu cześć!             | C D C D E

On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa,  | a D G h C
Niebo i ziemia radują się Jego Imieniem.   | a D G h C G
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony     | a F
Wśród chwał!                 | C G

 F d
 B F C
 F d
 B C B C D
  g C F a B
  g C F a B F
  G Dis
  B F